sara lancaster

thành viên fanpop từ năm November 2010

  • Female, 22 years old
  • jonesboro, United States of America
  • Favorite TV Show: i carly
    Favorite Movie: tình yêu song
    Favorite Musician: justijn biebier
    Favorite Book or Author: justins book
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

         

thông tin trên tường của tôi

sara03 đã đưa ý kiến về Justin Bieber
I tình yêu every thining about justin đã đăng hơn một năm qua
tongue
sara03 đã đưa ý kiến …
y E s đã đăng hơn một năm qua
sara03 đã đưa ý kiến về Justin Bieber
i tình yêu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu đã đăng hơn một năm qua