thành viên fanpop từ năm February 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 5 clubs Dedicated (5) Die-Hard Fan in 4 clubs Die-Hard (4)

thông tin trên tường của tôi

samgracesmom đã đưa ý kiến về Dark Shadows
I don't know if everyone has heard, but Jonathan Frid has died. He passed away peacefully in a hospital in Canada on April 14th. He was 87. đã đăng hơn một năm qua
fassmackey đã bình luận…
I cried when I read this, Rest in peace Mr. Frid. Goodbye Barnabus. :....( hơn một năm qua
oOMarniOo trao các điểm thưởng cho tôi về my images
thank bạn for adding to my club General Hospital 80s.
Btw thx for joining my spot's Emma Samms & General Hospital 80s đã đăng hơn một năm qua
corrikerr27 đã đưa ý kiến …
hi there i'm tori it's nice to meet you.
i been a người hâm mộ of dark shadows since the 90's when i was a teenager.
willie loomis is my yêu thích of them all.
see bạn đã đăng hơn một năm qua