Safa Hussain

thành viên fanpop từ năm November 2013

  • Female, 19 years old
  • luton, United Kingdom
  • Favorite Musician: NIALL AND JJ AND JOSH!!!!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

safa_unionjosh đã đưa ý kiến về Jazmyn Bieber
i feel sorry for jazmyn cause he has a drug headed bro!!!! sry jazmyn đã đăng hơn một năm qua
safa_unionjosh đã đưa ý kiến về Justin Bieber
justin ur the biggest twat i have ever seen ever so go and get a life hurting selena like that she is awesome!!!!! đã đăng hơn một năm qua
selgomez4evr đã bình luận…
True hơn một năm qua
diraboo567 đã bình luận…
bạn are really telling the thruth because all he does is go to Selena over and over again!!(I can't keep count which is degusting!!) hơn một năm qua
safa_unionjosh đã bình luận…
anyone want to tham gia me stab the heck out of justin hơn một năm qua
smile
selgomez4evr trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Thanks for the add đã đăng hơn một năm qua
safa_unionjosh đã bình luận…
no probz hơn một năm qua