Ageliki

thành viên fanpop từ năm April 2008

  • Female, 24 years old
  • Thessaloniki, Greece
  • Favorite Movie: the notebook, a walk to remember
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

xStephliciousx trao các điểm thưởng cho tôi về my images
((: đã đăng hơn một năm qua
Broody_4_Cheery trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
international điểm thưởng day, woot woot! đã đăng hơn một năm qua
irene_p trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
merry x mas and a happy new năm ! many kisses honey ! đã đăng hơn một năm qua