thành viên fanpop từ năm November 2007

  • Female, 36 years old
  • Australia
  • Favorite TV Show: Scrubs
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

rakesh07 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
thanks for adding me back
&
have a beautiful ngày đã đăng hơn một năm qua
smile
Shelly_McShelly trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Hey,
Just wanna say Merry giáng sinh to you!!! đã đăng hơn một năm qua
ORi_4EvEr_Y0ung trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Squeeeeeeeeze ! U`ve been hugged .I WANT ONE BACK .If u get 3 ur cute , 6 ur loved , 9 ur hot ....None ?People hate U !.So start hugging ! GOOOO đã đăng hơn một năm qua