Christina

thành viên fanpop từ năm March 2009

  • Female, 26 years old
  • Austria
  • Favorite TV Show: Grey's Anatomy, Gilmore Girls, OC, PP
    Favorite Movie: Twilight
    Favorite Musician: Paramore, 3 Doors Down, Blue October, Muse, Plain White T's, Radiohead, The All American Rejects, Switchfoot, The Fray
    Favorite Book or Author: Twilight, New Moon, Eclipse, Breaking Dawn, Whisper, Isola
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

marthatsal trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi! I added bạn 'cos bạn are a Twilighter!
Have a nice day! đã đăng hơn một năm qua
orppersephone trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
thanks for bình luận :] đã đăng hơn một năm qua
sasie_katje88 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
thankx for giving me the Carlisle picture of new moon ^_^ đã đăng hơn một năm qua