thành viên fanpop từ năm December 2011

  • Female, 25 years old
  • Canada
  • Favorite TV Show: Criminal minds, Supernatural
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

XxzBellazxX đã đưa ý kiến …
I would really appreciate if bạn could take the time to listen to my cover of 'Say Something'. Please leave a bình luận on YouTube about what bạn think :) https://www.youtube.com/watch?v=kzc3JrM3ops đã đăng hơn một năm qua
smile
thisthat12 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
For the amazing answer on the câu hỏi about Elena killing Jesse. đã đăng hơn một năm qua
smile
keelawinchester trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hey! I tình yêu your answer on my phiếu bầu about deans impala in season seven of supernatural! đã đăng hơn một năm qua