thành viên fanpop từ năm September 2011

  • Female, 26 years old
  • Superhero City, My Head
  • Favorite TV Show: Naruto (both original and shippuden), Young Justice and anything superheroes
    Favorite Movie: can't choose just one
    Favorite Musician: can't choose just one
    Favorite Book or Author: anything with action, adventure, and kidnapping in it, and heavy on the kidnapping especially if it's my yêu thích character
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

CokeBoy97 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thanks for doing my poll! Nice crossover idea! đã đăng hơn một năm qua
CokeBoy97 đã đưa ý kiến …
I'm trying to tham gia the loonatics club.I know it's in the ti vi area but which image should I look for? đã đăng hơn một năm qua
robinfanforever đã bình luận…
heres the link: link hơn một năm qua
CokeBoy97 đã bình luận…
I know but in the ti vi area I was trying to look for where to click but I gave up. hơn một năm qua
CokeBoy97 đã bình luận…
Sadly, I didn't find the link to the Loonatics club... hơn một năm qua
big smile
Attirox2 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
OMG there is another person who loves Robin as much as me! Cool pics they're awesome đã đăng hơn một năm qua
robinfanforever đã bình luận…
thanks :) hơn một năm qua