Caroline S

thành viên fanpop từ năm August 2010

  • Female, 23 years old
  • Buffalo, United States of America
  • Favorite TV Show: Pretty Little Liars, Glee, What I like about bạn
    Favorite Movie: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Click,
    Favorite Book or Author: Harry Potter and the Deathly Hallows, Bad Girls Don't Die, cá voi Song, Lily Dale
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

harrypotterbest đã đưa ý kiến …
♥ GIVE ♥ THIS ♥ TO ♥THE ♥ TWELVE ♥ MOST ♥
SMARTEST, ♥ FUNNIEST, ♥ MOST ♥ WONDERFUL ♥ Những người bạn ♥ bạn ♥ KNOW ♥ IF ♥YOU ♥ GET ♥ FIVE ♥ OF ♥ THESE ♥ BACK ♥ bạn ♥MUST ♥ HAVE ♥ A ♥ BEAUTIFUL ♥
PERSONALITY ♥ đã đăng hơn một năm qua
harrypotterbest đã đưa ý kiến …
tình yêu the dog! đã đăng hơn một năm qua
laugh
mooimafish17 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hello, have a điểm thưởng ;) đã đăng hơn một năm qua