Rose

thành viên fanpop từ năm October 2011

  • Female, 23 years old
  • Auckland, New Zealand
  • Favorite Book or Author: Percy Jackson, Giải cứu thế giới of Olympus, CHERUB, I Am Number Four, Hendersons Boys
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi