Brooke Denee

thành viên fanpop từ năm May 2010

  • Female, 29 years old
  • U.S.A
  • Favorite TV Show: Bad Girls Club, Pretty Little Liars, Cut Off
    Favorite Movie: Condemned, Never Back Bown, Gone in 60 giây
    Favorite Musician: Jason Aldean, Scotty McCreery, Josh Turner, Miranda Lambert, Nickleback
    Favorite Book or Author: đọc Sucks Balls
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

rubberduck2 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks, I like your khẩu hiệu too, it's funny! đã đăng hơn một năm qua
mcrkilljoygirl trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hello thx for the add =) đã đăng hơn một năm qua
angelbaby123 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
u were so cute wen u were a baby đã đăng hơn một năm qua
redneck_2037 đã bình luận…
thanks hơn một năm qua