Aazheeee Harris

thành viên fanpop từ năm September 2011

  • Female, 21 years old
  • s. philadelphia california new jersy new york , new york
  • Favorite TV Show: So ngẫu nhiên 106&park sister sister Victorious
    Favorite Movie: TWIGHTLIGHT SAGA
    Favorite Musician: vịt đực, drake MICHALE JACKSON MINDLESS BEHAVIOR YMCM
    Favorite Book or Author: HARRY POTTER SERIES & TWIGHLIGHT sách
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

TooKutee12 đã đưa ý kiến …
Heyy , thanks for being my fan!! whick mb boy do bạn like? đã đăng hơn một năm qua
big smile
seemierocked trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào ITS DREAMS LIKETHIS MEANS SOMETHING bạn ASK FOR DREAMS LIKE THIS IS SOMETHIN bạn ASK FOR BUT THIS IS SOMETHIN bạn DANCE FOR đã đăng hơn một năm qua
seemierocked đã đưa ý kiến …
soo are bạn imani đã đăng hơn một năm qua
rayrayshoney143 đã bình luận…
Ask kyneesha can yall come over tiếp theo week i wanna see my brother hơn một năm qua
seemierocked đã bình luận…
ared make siure bạn thier vịnh, bay hơn một năm qua