Rania hoặc Saku

thành viên fanpop từ năm August 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

love_barbie110 đã đưa ý kiến …
hai apa kabar đã đăng hơn một năm qua
anniewannie trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
A hoa may die
The sun may set
But a friend like
I'll never forget.
Your name is precious,
it will never grow old,
it's engraved in my heart,
in letters of gold

Send to all your family and friends, even me .If bạn get 3 back you'll get good news tonight.Pass this to thêm than 9 people bạn love, I hope I am oneI tình yêu bạn .^-^.... đã đăng hơn một năm qua
WinxRocks trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Please tham gia my club
link đã đăng hơn một năm qua