E B

thành viên fanpop từ năm February 2012

  • Female, 20 years old
  • New York, United States of America
  • Favorite TV Show: Ninjago, Invader Zim, Does anime count? (Soul Eater T.T)
    Favorite Movie: Legend of the Guardians
    Favorite Musician: Paramore, Evanescence, Simple Plan, vocaloid
    Favorite Book or Author: TH1RTEEN R3ASONS WHY, The Owl Keeper
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

rainheart344 đã đưa ý kiến về The New Clans: FeatherClan
Can i be rainheart? she is a gray tabby with green eyes đã đăng hơn một năm qua
Dawnmist đã bình luận…
I say yes. Please come to thte form page! hơn một năm qua
Dawnmist đã bình luận…
I mean THE form page. hơn một năm qua
ravenpawrox đã đưa ý kiến …
oh yes màu hồng, hồng elephants đã đăng hơn một năm qua
ravenpawrox đã bình luận…
will no one bình luận hơn một năm qua
rainheart344 đã bình luận…
Srry but I don't know what u mean 😥❔ hơn một năm qua
ravenpawrox đã bình luận…
yup hơn một năm qua
ravenpawrox đã đưa ý kiến …
i added some new pics to sunsetclan đã đăng hơn một năm qua
rainheart344 đã bình luận…
cool hơn một năm qua
ravenpawrox đã bình luận…
hav a look at dem hơn một năm qua
rainheart344 đã bình luận…
oh i looked they were cool hơn một năm qua
ravenpawrox đã bình luận…
wat is your một giây name rainheart hơn một năm qua