john daimyo

thành viên fanpop từ năm June 2012

  • Male, 28 years old
  • washington, United States of America
  • Favorite Musician: Three Days Grace
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

rainbow457 đã đưa ý kiến …
Aww man I haven't been on here forever.....well I might as well see what's new n stuff.heh stay beautiful my friends. đã đăng hơn một năm qua
jakob6543567 đã đưa ý kiến …
cỏ khô, hay ya đã đăng hơn một năm qua
jakob6543567 đã đưa ý kiến …
hi i am i người hâm mộ of bạn đã đăng hơn một năm qua