queen_heenim

thành viên fanpop từ năm April 2017

  • Female
  • Philippines
  • Favorite Book or Author: HAIKU (if bạn know what I mean) haha My Author-nims James McInerney
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

queen_heenim đã đưa ý kiến …
I've been guilty of what I just did . And I sorry for it . đã đăng cách đây một giờ 1
queen_heenim đã đưa ý kiến …
It's good to know that there's always this one person who never failed to send bạn messages even if its always the same message bạn get everyday . LOL – Liên minh huyền thoại hehehe đã đăng cách đây một ngày 1
queen_heenim đã đưa ý kiến …
I chose to tình yêu bạn , but bạn choose to break MY tim, trái tim . đã đăng cách đây 4 ngày
sahilgoyal7459 đã bình luận…
who's that idiot.. who broke my weirdo's tim, trái tim cách đây một ngày 1