tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

queen_heenim đã đưa ý kiến …
Let me be the ONE !? đã đăng cách đây 7 ngày
queen_heenim đã đưa ý kiến …
fanpop chatbox still isn't working ? đã đăng cách đây 10 ngày
Raging_Bull999 đã bình luận…
Its not working... cách đây 7 ngày
queen_heenim đã bình luận…
yeah ~ it's been ages since it's doing okay , cách đây 7 ngày
queen_heenim đã đưa ý kiến …
That moment when bạn get to speech to thêm than a hundred people . I'm like " OMG ! why me of all people !?" AISH đã đăng cách đây 13 ngày