queen_heenim

thành viên fanpop từ năm April 2017

  • Female
  • Philippines
  • Favorite Book or Author: HAIKU (if bạn know what I mean) haha My Author-nims James McInerney
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

queen_heenim đã đưa ý kiến …
Why my tim, trái tim so soft that I easily get affected ?!? đã đăng cách đây một ngày 1
queen_heenim đã đưa ý kiến …
xin chào ! xin chào ! What do bạn want on your birthday !? ^^ đã đăng cách đây 6 ngày
queen_heenim đã đưa ý kiến …
Shaun Murphy is such a young and talented doctor . He's also a cutie . hehe đã đăng cách đây 7 ngày