queen_heenim

thành viên fanpop từ năm April 2017

  • Female
  • Philippines
  • Favorite Book or Author: HAIKU (if bạn know what I mean) haha My Author-nims James McInerney
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

queen_heenim đã đưa ý kiến …
I'm not sure if " that one " is from the poem I wrote hoặc I'm just plainly assuming . LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng cách đây 12 giờ
queen_heenim đã đưa ý kiến …
SS 7S ?? OWEMJIIIIIIII ~ I KENNAT !!! đã đăng cách đây 13 giờ
queen_heenim đã đưa ý kiến …
I'm in tình yêu with your sách . #authornim #poetry đã đăng cách đây 14 giờ