chloe smith

thành viên fanpop từ năm November 2012

  • Female, 20 years old
  • ladysmith, VA
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ZoeyMalik28 đã đưa ý kiến …
No,baba!
But I wish I was
đã đăng hơn một năm qua
smile
belhlil10 đã đưa ý kiến …
xin chào do bạn want some các điểm thưởng đã đăng hơn một năm qua
punkchloe đã bình luận…
yes plzzzz hơn một năm qua
smile
belhlil10 đã đưa ý kiến …
xin chào do bạn want some các điểm thưởng đã đăng hơn một năm qua
becky23450 đã bình luận…
yes hơn một năm qua