tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

princesselsa158 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Can bạn tham gia my club?
link đã đăng hơn một năm qua
prinelsa đã đưa ý kiến về Critical Analysis of Twilight
Why don't bạn make the khẩu hiệu "Twilight Hating, if you're a Twihard refute our arguments I dare bạn and we'll ignore everything bạn say because 90% of this club is made of haters", that would be thêm subtle and less confusing. đã đăng hơn một năm qua
sarabeara đã bình luận…
Yes, people are not allowed to critique art/pop culture. bạn must blindly tình yêu everything hoặc else you're a "hater." Wouldn't want to make bạn actually have to THINK about things. hơn một năm qua
prinelsa đã đưa ý kiến về Deltora Quest
Glad to know I'm not the only one who thinks the anime is a MASSIVE improvement from the sách ;) đã đăng hơn một năm qua