Asha Hope just me =)

thành viên fanpop từ năm December 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

alizoula đã đưa ý kiến …
xin chào
now in fgt bạn can vote !!!!!!!!!
plz vote for my sis =))))
link
anpops-got-talent/articles/115262/title/official-fgt-2011-voting-guide
read how to vote and vote for ariel306842

thanks! đã đăng hơn một năm qua
titanicfan1 đã đưa ý kiến …
Thnxs 4 the add and ur life story is moving:) I'm sry about ur parents and u did the right thing 2 not abort ur baby I know people who have and can barely live with themselves anymore:( send me a message sometime and we could chat:) đã đăng hơn một năm qua
smile
Nocturnalchild trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanx for the add! ♥ Added bạn back :) tình yêu the pics :) đã đăng hơn một năm qua