Portia Shureb

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Female, 26 years old
  • Livonia, United States of America
  • Favorite TV Show: Americas Funniest video
    Favorite Movie: Kẻ trộm Mặt Trăng
    Favorite Musician: Eminem
    Favorite Book or Author: Beezus And Ramona
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mehere đã đưa ý kiến …
Eminem is fucking the beast đã đăng hơn một năm qua
portia072402 đã bình luận…
i tình yêu him hơn một năm qua
PotterForever trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thank ou for the add! đã đăng hơn một năm qua
smile
honey_bench006 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
thnx 4 da add!
and thnx 4 wat u hav writen on my wall:)
i hope we will be good friends! đã đăng hơn một năm qua