Pirate Joyce

thành viên fanpop từ năm April 2009

  • Female, 27 years old
  • Awesomeness! [:, Hawaii
  • Favorite TV Show: Glee• FamilyGuy• Spongebob• That70'sShow• House• Fringe• GroundedForLife• Grey'sAnatomy• GhostWhisperer• Bones• PrivatePractice•
    Favorite Movie: Avatar• Elvis&Anabelle• Troy• 50FirstDates• Twilight• SweeneyTodd• Repo!• AcrossTheUniverse• UnderworldSeries
    Favorite Musician: PARAMORE• PaoloNutini• Matchbox20• ThreeDaysGrace• Flyleaf• Wicked• HeyMonday• ImogenHeap• etc.
    Favorite Book or Author: TheHungerGames• PercyJackson• TheMortalInstruments• Twilight• TheSecret• TheHost• TitheSeries• DearJohn• etc.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

nightrider trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Can bạn tham gia the INCEPTION club: link đã đăng hơn một năm qua
MiraclexBlazer trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Thanks for adding me to your Fanlist! đã đăng hơn một năm qua
roobiip trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
so bạn like Glee and hp too? that's great :D đã đăng hơn một năm qua