thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Female
  • Favorite TV Show: Cowboy Bebop, SpongeBob Squarepants
    Favorite Movie: Spirit of the Beehive, The Lion King, hát in the Rain
    Favorite Musician: Michael Jackson, Luther Vandross, The Isley Brothers, Elle Varner, Kem, Joe
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mischievous
pinkarray đã đưa ý kiến về Neon Genesis Evangelion
xxXsk8trXxx, fuck bạn for watching this hiển thị at 12!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
kicksomebut23 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
That boxtrolls icon...lol đã đăng hơn một năm qua
angry
pinkarray đã đưa ý kiến về Neon Genesis Evangelion
I want to kill Asuka as a child in fanarts when she looked to be over 4 years old. HOW OLD WAS SHE IN THEM???? EVANGELION IS TOO MATURE OF AN anime TO DRAW PICTURES OF ASUKA AS A CHILD!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua