thành viên fanpop từ năm April 2010

  • Female, 22 years old
  • leeds, United Kingdom
  • Favorite TV Show: doctor who!!!
    Favorite Movie: hmmmm...now that's a hard one...
    Favorite Musician: My Chemical Romance
    Favorite Book or Author: The Skulduggery Pleasant
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

jammyd97 đã đưa ý kiến …
WE HATE JUSTIN BIEEEEBER! WE HATE JUSTIBN BIEEEEBER! đã đăng hơn một năm qua
pimp_my_alpacka đã bình luận…
i quite agree :) we do, don't we? I guess that's why we were yelling it pout on that fairground ride ;) hơn một năm qua
edwardzayas đã bình luận…
i tình yêu him i just hate u white girl hơn một năm qua
pimp_my_alpacka đã bình luận…
... :/ hơn một năm qua
pimp_my_alpacka đã đưa ý kiến về Thị trấn Smallville
wooo smallville! đã đăng hơn một năm qua
smallvillerules đã bình luận…
link hơn một năm qua