Tarhlia rush

thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Female, 23 years old
  • sydeny, Australia
  • Favorite TV Show: total drama
    Favorite Musician: Lady Gaga
    Favorite Book or Author: i don't know, i don't read
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

piepiecat đã đưa ý kiến …
WOW, finely!!! im bak on! wow!...............i havn,t been on 4 agers, but now..... MHA HAHAHAHA!!! -lolz, im on drugz- đã đăng hơn một năm qua
iPsychic đã bình luận…
YAY! You're back on! :D hơn một năm qua
piepiecat đã đưa ý kiến …
*stares awkordy at last comment* how do bạn know about not coming on??? are u a stalker???? ARRR!!!! STALKER!! LOL – Liên minh huyền thoại jokes. i forgot about fanpop... đã đăng hơn một năm qua
iPsychic đã bình luận…
LOL!! That's ok, I forget about fanpop too! How's the flipnote's going? hơn một năm qua
iPsychic đã đưa ý kiến …
Hello, bạn haven't been on for a while :( Oh well, I see bạn on Flipnote Hatena, glad bạn aren't leaving :3 đã đăng hơn một năm qua