David

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Male, 21 years old
  • Arizona
  • Favorite TV Show: Family Guy
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mehparty3 đã đưa ý kiến …
u haven't been on in a while... u need 2 face ur fears dj đã đăng hơn một năm qua
phantomboy53 đã đưa ý kiến …
i need to get guy Những người bạn on here..... all of the people i fanned are girls O.O đã đăng hơn một năm qua
phantomboy53 đã đưa ý kiến về One Direction
i honestly dont get one direction.... not saying i hate them but why do girls tình yêu them so much??? đã đăng hơn một năm qua
wolfpack242 đã bình luận…
there cute, have great personalties, are great singers , and ur a hater hơn một năm qua
phantomboy53 đã bình luận…
thank u for proving my point abbs hơn một năm qua
phantomboy53 đã bình luận…
and no im not jealous of 1D hơn một năm qua