thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: I can't choose just one! *Pulls out a LONG list* Let's see....Ouran, Soul Eater, Fruits Basket, School Rumble *Goes on...and on.........and on*
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sad
peterpanreal đã đưa ý kiến về VenturianTale
link
I made a Venturian Skyrim fanfiction on devianart. đã đăng hơn một năm qua
peterpanreal đã đưa ý kiến về YouTube
bạn know how bạn sign on YouTube?....It won't work on my computer! Anyone else? đã đăng hơn một năm qua
RubyTuesday632 đã bình luận…
do u have an iPad, iPhone, hoặc iPod? hơn một năm qua
sparkles3 đã đưa ý kiến …
Hiya friend, mind joining an RP, it's called A Lower Level of Crazy. đã đăng hơn một năm qua