Petra (angel)

thành viên fanpop từ năm December 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 6 clubs Dedicated (6) Die-Hard Fan in 11 clubs Die-Hard (11) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

big smile
keelawinchester đã đưa ý kiến …
Hey! will bạn tham gia my Supernatural brotherly moments spot?link đã đăng hơn một năm qua
Flickerflame trao các điểm thưởng cho tôi về my images
For your Jess icons, they're gorgeous đã đăng hơn một năm qua
wink
Natalie_Singer trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Merry giáng sinh and Happy New Year! :) đã đăng hơn một năm qua