Pavitra Sivalinggam

thành viên fanpop từ năm December 2008

  • Female, 27 years old
  • Georgetown, Penang
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

tkdiamond đã đưa ý kiến …
Happy Holidays.....thanks for adding me đã đăng hơn một năm qua
tkdiamond đã đưa ý kiến …
how did bạn get the pic of him taking his shades off..........that was rude of me HI đã đăng hơn một năm qua
pavitra đã bình luận…
Nah LOL – Liên minh huyền thoại Hi! I got it from here actually, from the official Mj page. hơn một năm qua
heart
Lola1958F trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for the add back!=) đã đăng hơn một năm qua
pavitra đã bình luận…
No problem, It's my pleasure. Your biểu tượng is so nice bởi the way = hơn một năm qua