Pauline B

thành viên fanpop từ năm October 2008

  • Female, 27 years old
  • France
  • Favorite TV Show: 20-year-old obsessed with TVD & The Newsroom. Delena & Datherine shipper. Spoiler Hater. A lawyer brain, a cynical soul & a fangirl heart.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

paigedesiree trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu your biểu tượng and your motto<3<3 đã đăng hơn một năm qua
smile
acnaib96 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
thanks for adding me back :) đã đăng hơn một năm qua
nevenkastar trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thx 4 the add back

Please tham gia

link

link
đã đăng hơn một năm qua