Angela Dorado

thành viên fanpop từ năm April 2014

  • Female, 17 years old
  • Paranaque, Manila
  • Favorite TV Show: anime
    Favorite Movie: White Chicks/Spirited Away
    Favorite Musician: Christina Grimmie (;-;)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

pandafangirl đã đưa ý kiến về anime
anyone hve amino here? đã đăng cách đây 3 tháng
NagisaFurukawa- đã bình luận…
I used to. cách đây 3 tháng
pandafangirl đã đưa ý kiến về anime
when are we gonna update the cover? xD đã đăng hơn một năm qua
NagisaFurukawa- đã bình luận…
I know right. It been the same ever since i first joined back than. hơn một năm qua
Maouki đã bình luận…
bạn could always try suggesting a new banner., icon, hoặc background It's at the hàng đầu, đầu trang tiếp theo to the club motto. hơn một năm qua
pandafangirl đã đưa ý kiến về Dangan Ronpa
Spoilers for DRv3 in the comments. bạn HAVE
BEEN WARNED. đã đăng hơn một năm qua
TheLefteris24 đã bình luận…
^ !!!! hơn một năm qua