chim giẻ cùi, jay engli

thành viên fanpop từ năm June 2010

  • Female, 26 years old
  • london, United Kingdom
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ozzies18 đã đưa ý kiến về Rory and Jess
2001 <3
rory and jess forever.........:D đã đăng hơn một năm qua
ozzies18 đã đưa ý kiến về Damon & Elena
link
Vote for Delena!!!!!!!!
:D đã đăng hơn một năm qua
ozzies18 đã bình luận…
stelenas catching up :s hơn một năm qua
lizzie_jo5 đã bình luận…
OMG! did u read what those mean Stelena những người hâm mộ are writing? soo awful:( hơn một năm qua
inuyashagirl82 đã bình luận…
i did. we have like 54% hoặc something hơn một năm qua