thành viên fanpop từ năm August 2016

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: I tình yêu Lucy
    Favorite Movie: Toy Story 3
    Favorite Musician: The Beatles
    Favorite Book or Author: Harry Potter and the Deathly Hallows
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Karoii-chan trao các điểm thưởng cho tôi về my links
. đã đăng cách đây 4 tháng
Karoii-chan trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
. đã đăng cách đây 4 tháng
Karoii-chan trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Hello there. Nice to meet you. Do bạn still use this website? ^__^ đã đăng cách đây 4 tháng