Jessie

thành viên fanpop từ năm September 2009

  • Female, 23 years old
  • Alberta
  • Favorite TV Show: Animal Cops and Eaten Alive-ANIMAL PLANET!
    Favorite Movie: Nemo and Ice Age and Madagascar
    Favorite Musician: David Cook, Rob Thomas, and Shinedown
    Favorite Book or Author: Erin Hunter-Seekers and Cornellia Funke-Inkheart, Inkspell, and Inkdeath
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

moshi_bridget đã đưa ý kiến …
HI đã đăng hơn một năm qua
countrygirl3784 đã đưa ý kiến …
xin chào talk to ur mom about maybe having a sleding party at my place just u me and courtney đã đăng hơn một năm qua
smile
irena83 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Hi, i must say that you're very good writer,you have an interesting style. đã đăng hơn một năm qua