Matthew Stergis

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Male, 23 years old
  • Peru, Massachusetts
  • Favorite TV Show: Brain Games
    Favorite Movie: The Parent Trap
    Favorite Musician: Train
    Favorite Book or Author: Stolen Children
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

othersidersfan9 đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại ty actually i have been around for a năm but still ty đã đăng hơn một năm qua
KevinLevin đã đưa ý kiến …
Welcome to Fanpop, othersidersfan9! đã đăng hơn một năm qua
IT IS NOT DIRECT TVS FAULT it is Viacom's do bạn want to pay 30% thêm money đã đăng hơn một năm qua
PuppyLover10009 đã bình luận…
Asked nickelodeon on twitter and no response. hơn một năm qua
othersidersfan9 đã bình luận…
um do bạn think that direct tv was like NO thêm DIRCT TV YAY! hơn một năm qua
othersidersfan9 đã bình luận…
? i never đã đưa ý kiến what bạn know i am just saying i would think they woulf probably say nothing hơn một năm qua