thành viên fanpop từ năm March 2010

  • Female
  • Favorite TV Show: Americas tiếp theo hàng đầu, đầu trang Model/Glee
    Favorite Movie: Idk
    Favorite Musician: NOT Britney Spears
    Favorite Book or Author: Idk
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

T-20 đã đưa ý kiến …
I tình yêu YOU-JAY MANUEL đã đăng hơn một năm qua
1-2vampire trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
number 3 - i have nothing else to say đã đăng hơn một năm qua
1-2vampire trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
number 2 - thanks for answering - and we hate that sex-loving britney spears dont we? . - honoured to be your first người hâm mộ :D đã đăng hơn một năm qua