brandon

thành viên fanpop từ năm October 2012

  • Male, 22 years old
  • clayton
  • Favorite TV Show: dragon ball z AND THE AVERGERS
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

oddrooster đã đưa ý kiến …
i am going to be pissed if they start back up dragon ball again and its gay like yu-gi-oh gx đã đăng hơn một năm qua