thành viên fanpop từ năm December 2010

  • Favorite Movie: The ring ,Friday the 13th ,Mirrors ,The unborn ,Jennifer's body ,Saw ,The grudge ,Scream .
    Favorite Musician: Breaking Benjamin,Three days grace, Simple plan ,Saosin, Green day, Sirenia, Skillet, 30 một giây to mars, ,,Evanscencee ,Escape the fate
    Favorite Book or Author: The host
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

nothing-strange đã đưa ý kiến …
xin chào people,what's up ?Christmas is coming . đã đăng hơn một năm qua