Heidi

thành viên fanpop từ năm March 2009

  • Female, 24 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Moonlight. NCIS. CSI:Ny,Lv,Miami. Criminal Minds
    Favorite Movie: Thế giới ngầm Trilogy. Tim burton movies. Twilight.
    Favorite Musician: Alternative rock is my thing. Anything in that category and I'll probably tình yêu it.
    Favorite Book or Author: Twilight Saga. Blue Bloods. House of Night. Vampire Academy. Nightworld. . Inheritance.Vampire Diaries. Evermore. Need.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
nevertrustany1 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
I really like your writing! its incredible. đã đăng hơn một năm qua
2annayjacob trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào girl!!~ i decided to leave Facebook so u haave been sent a ''goodbye'' prop...i'll miss ya!!~ đã đăng hơn một năm qua
chocopockyninja trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the prop! I wuv chu 3 đã đăng hơn một năm qua