Hayley

thành viên fanpop từ năm April 2007

  • Female, 30 years old
  • United Kingdom
  • Favorite Movie: ah... mainly chick flicks etc but also ngẫu nhiên films like donnie darko...or anything with audrey hepburn hoặc cary grant
    Favorite Musician: i listen to a bit of everything!!!
    Favorite Book or Author: anything that ends happily LOL – Liên minh huyền thoại
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

penelope001 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
lol... i like the motto... plus.. good, good we have the hills and sex and the city movie in comon;) đã đăng hơn một năm qua
samlover316 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thanks for the add! And brunettes have thêm fun!!! đã đăng hơn một năm qua
Lovetreehill trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for the add too ;-) đã đăng hơn một năm qua