Neli

thành viên fanpop từ năm February 2009

  • Female
  • Bulgaria
  • Favorite TV Show: Buffy The Vampire Slayer, Friends, Game of Thrones, The Vampire Diaries, Gossip Girl, Greek, What I Like About You...
    Favorite Movie: Twilight, Pirates of the Caribbean, Tristan & Isolde, Cruel Intentions, Oceans Eleven, Dangerous Beauty, everything Disney...
    Favorite Musician: Ok, my account is back - thanks to the amazing Renesmee_XD - Thank bạn SO MUCH! :)
    Favorite Book or Author: Twilight, New Moon, Breaking Dawn
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sunny
rakshasa trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
☆ Thanks for the add back ^_^
& Nice to meet bạn đã đăng hơn một năm qua
JonTogoGirl87 đã đưa ý kiến …
Đội điều tra hiện trường Miami rocks! đã đăng hơn một năm qua
DoNotTrak trao các điểm thưởng cho tôi về my images
TO be a buffy fanatic đã đăng hơn một năm qua