thành viên fanpop từ năm February 2010

  • Female, 21 years old
  • Favorite TV Show: Gossip Girl, Ugly Betty, Glee, Pretty Little Liars, The Glee Project, Teen Wolf..
    Favorite Movie: This Is It, Moonwalker and Karate Kid (2010), Takers
    Favorite Musician: Jackson Family, Nicki Minaj, Drake, Young Money, Lil' Wayne, Bruno Mars, Chris Brown, Kanye West, Tyga, Diggy Simmons, Mindless Behaviorand thêm
    Favorite Book or Author: Percy Jackson and The Olimpianns; the PRIVATE Series ; The Short một giây Life of Bree Tanner
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

soaring_heart đã đưa ý kiến …
السلام عليكم
i hope we can be Những người bạn đã đăng hơn một năm qua
cake
Irja trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Ho Ho Ho...!!
MERRY giáng sinh AND A HAPPY NEW YEAR!!!! đã đăng hơn một năm qua
minime23 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos