Nikita foster

thành viên fanpop từ năm December 2011

  • 32 years old
  • united kindom, United Kingdom
  • Favorite Musician: justin bieber / Jls
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

nikita123foster đã đưa ý kiến về Justin Bieber
its my Birthday 25th birthday to ngày justin tình yêu from nikita replay back justin đã đăng hơn một năm qua
nikita123foster đã đưa ý kiến về Nikita
I am famous for my name is nikita too and alton john sang a song nikita đã đăng hơn một năm qua