Akita Neru

thành viên fanpop từ năm May 2010

  • Female, 23 years old
  • ✿Japan, Akita✿
  • Favorite TV Show: anime
    Favorite Musician: ♬ Vocaloid, A servant of Evil, Akita Neru Po pi po, Teto's Territory Forever
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
Ikuto_kish_love đã đưa ý kiến …
nice to know bạn đã đăng hơn một năm qua
numnumyellow67 đã đưa ý kiến …
Can I have a pic of your fanmade Vocalloid? :3 đã đăng hơn một năm qua
Donata trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
ƒriεndshiρ . . . ☆ミ
. . . is lovε.
. . . is υndεrsταnding.
. . . is αn εαr τo whinε τo.
. . . is morε ρrεсioυs τhαn silvεr hoặc gold
. . . is α shoυldεr τo lεαn on.
. . . is shαrεd јoy.
. . . is lovε.
. . . is yoυ. ♥
sεnd τhis τo αll τhε ƒriεnds yoυ сαrε ƒor! đã đăng hơn một năm qua
nejiten2 đã bình luận…
(: hơn một năm qua