Sam

thành viên fanpop từ năm April 2009

  • Female, 23 years old
  • Favorite TV Show: NCIS
    Favorite Musician: OneDirection!! :)
    Favorite Book or Author: Nicholas Sparks and Fanfiction
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ncisfreak95 đã đưa ý kiến về Tiva
We'll have to keep Tiva alive on this page! :) đã đăng hơn một năm qua
crying
ncisfreak95 đã đưa ý kiến về Tiva
Cote is leaving NCIS! đã đăng hơn một năm qua
Annik đã bình luận…
I can't believe it!! Bye bye Tiva :(:(:(:(:(. I wonder what's going to happen with Tony, now that Ziva is gone... hơn một năm qua
ncisfreak95 đã đưa ý kiến về Tiva
Does anyone make Edits?! đã đăng hơn một năm qua
Lady_Ziva đã bình luận…
what kind of edits? hơn một năm qua
ncisfreak95 đã bình luận…
like a Ziva/Cote chỉnh sửa :) hơn một năm qua
tonyziva1234 đã bình luận…
What did bạn have in mind? :) hơn một năm qua