emo NATY<3 desiree Desire

thành viên fanpop từ năm April 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Sasunaru120 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thnx 4 add
nice 2 meetya đã đăng hơn một năm qua
naty200 đã đưa ý kiến …
people i make annother accaounf fain me my name in the other accaound is desireelvu200 đã đăng hơn một năm qua
smile
naty200 đã đưa ý kiến …
i tình yêu my bff niny she is so nice i tình yêu here like bff lvu bff đã đăng hơn một năm qua
niny_5 đã bình luận…
I hơn một năm qua
niny_5 đã bình luận…
tình yêu you, too! hơn một năm qua