Avery

thành viên fanpop từ năm August 2013

  • Female, 19 years old
  • Salt Lake City, United States of America
  • Favorite TV Show: sharkweek
    Favorite Movie: the goonies
    Favorite Book or Author: land of stories the wishing spell
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Amerris đã đưa ý kiến …
xin chào whats up. I tình yêu your fantaisie Land! I just friended you.:) đã đăng hơn một năm qua
smirk
ilikecake123 đã đưa ý kiến …
i think bạn stink!!!! đã đăng hơn một năm qua
mythsrock đã bình luận…
that is not nice please stop :( hơn một năm qua
disneygirl7 đã bình luận…
ilikecake123, bạn do know that mythsrock can báo cáo you, right? And I do not think mythsrock stinks. hơn một năm qua
mythsrock đã bình luận…
thanks so much DG :) hơn một năm qua
mischievous
ilikecake123 đã đưa ý kiến …
thanks for being a idoit!!!! đã đăng hơn một năm qua