pawa evans

thành viên fanpop từ năm September 2009

  • Female, 24 years old
  • Melaka, Malaysia
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

alli32996son đã đưa ý kiến …
Hahah that's fine ^^ Yeaa we can be really good friends! We have the same interests hahahha xD Do u have kakaotalk? :) đã đăng hơn một năm qua
myoppaSIWON đã bình luận…
nope.but i have wechat hơn một năm qua
laugh
alli32996son trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Hi :D I just found the người hâm mộ page for Pinocchio that bạn made and thought it was really cool. I can see bạn also like watching Korean dramas, and it would be so cool if we'd be Những người bạn :) I wish for thêm những người hâm mộ on your page đã đăng hơn một năm qua
myoppaSIWON đã bình luận…
thanks hơn một năm qua
big smile
myoppaSIWON đã đưa ý kiến về Pinocchio korean drama
i'm the one made this club.come and support ! đã đăng hơn một năm qua
snowsaya16 đã bình luận…
I found out this after many months. Great :) hơn một năm qua
myoppaSIWON đã bình luận…
Thank bạn for support hơn một năm qua