thành viên fanpop từ năm December 2012

  • Favorite TV Show: Wizards of Waverley Place
    Favorite Movie: Người đẹp và quái vật
    Favorite Musician: Randy Newman
    Favorite Book or Author: RIDLEY PEARSON KINGDOM KEEPERS!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mymow12 đã đưa ý kiến về Kristoff
KRISTOFF IS SOOO CUTE! WHO AGREES? đã đăng hơn một năm qua
3xZ đã bình luận…
Meeee!!! :D hơn một năm qua
THEDisneyFreak đã bình luận…
ME! Back off though, he's mine! Jk...maybe hơn một năm qua
Eula2003 đã bình luận…
I am hơn một năm qua
mymow12 đã đưa ý kiến về Disney
Has anyone noticed that a Disney movie can't go 1 một phút without âm nhạc playing in the back round? Because... I just noticed. Hehe... đã đăng hơn một năm qua
Jayden-G đã bình luận…
It's the score. That is to set the theme and emotion of the particular moment. This is in all animated films. hơn một năm qua
akatietie đã bình luận…
do look so good hơn một năm qua
mymow12 đã đưa ý kiến về School
New school! New Life! New Friends! = HORRIBLENESS! I miss those wonderful people back at my old one! đã đăng hơn một năm qua