♥️ ᴛᴀʏ♥️

thành viên fanpop từ năm October 2013

  • Female, 25 years old
  • Pennsylvania
  • Favorite TV Show: ♥️ᴘʀᴇᴛᴛʏ ʟɪᴛᴛʟᴇ ʟɪᴀʀs, ᴛʜᴇ ғᴏsᴛᴇʀs, ғʀɪᴇɴᴅs♥️
    Favorite Movie: ♥️ᴀʟʟ ᴅɪsɴᴇʏ ᴍᴏᴠɪᴇs, ᴊᴜsᴛ ɢᴏ ᴡɪᴛʜ ɪᴛ♥️
    Favorite Musician: ♥️ᴊᴜsᴛɪɴ ʙɪᴇʙᴇʀ, ᴀʀɪᴀɴᴀ ɢʀᴀɴᴅᴇ, ᴛᴀʏʟᴏʀ sᴡɪғᴛ, ᴄʜʀɪsᴛɪɴᴀ ɢʀɪᴍᴍɪᴇ♥️
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mylifesaverjdb đã đưa ý kiến về Chasing Life
this hiển thị is amazing♡ I'm in tình yêu with the guy who plays Dominic♡ đã đăng hơn một năm qua
heart
mylifesaverjdb đã đưa ý kiến về Justin Bieber
you're
pretty
much
my
most
yêu thích
of
all
time
in
the
history
of
ever. ♡ đã đăng hơn một năm qua
alexisgonzalez6 đã bình luận…
who are bạn bạn are justin bieber hơn một năm qua
heart
mylifesaverjdb đã đưa ý kiến về Justin Bieber
bạn make my tim, trái tim smile. ♡ đã đăng hơn một năm qua
hlkinnicutt đã bình luận…
bạn are so cool hơn một năm qua
hlkinnicutt đã bình luận…
cool musie hơn một năm qua
hlkinnicutt đã bình luận…
how cool are bạn hơn một năm qua
alexisgonzalez6 đã bình luận…
that is justin bieber talk to your guys hơn một năm qua