mylasia preston

thành viên fanpop từ năm June 2013

  • 21 years old
  • new york
  • Favorite TV Show: bad girls club
    Favorite Movie: movie 43
    Favorite Musician: Mindless Behavior
    Favorite Book or Author: morgan the mindnight fairy
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

         

thông tin trên tường của tôi

mylasia đã đưa ý kiến …
my khẩu hiệu is dancing hát and i want to make things when i get old and im a pretty girl and i will post a pic soon đã đăng hơn một năm qua
mylasia đã đưa ý kiến …
just made my fanpop yes đã đăng hơn một năm qua